Popularni postovi

Mobing na posluMobing na poslu,šta je to?Mobing
predstavlja specifi
čnu formu nefizičkog uznemiravanja na radnom mjestu
koje podrazumijeva ponavljanje 
radnji kojima
jedna ili više osoba psihi
čki zlostavljaju i


ponižavaju drugu
osobu, a
čija je svrha ili posljedica
ugrožavanje njezina
ugleda,
časti, dostojanstva, integriteta,degradacija radnih
uvjeta ili profesionalnog statusa.


Borba protiv mobinga je veoma česta tema jer se mobing pojavljuje sve češće  kako u privatnim preduzećima tako i u državnim.Ali malo će koja osoba prijaviti mobing zbog straha da će izgubiti posao...

tags:mobing,posao,ugrožavanje,ponižavanje,


Nema komentara:

Objavi komentar