You tube stranica kopirajte

https://www.youtube.com/c/PrirodaZdravljeza10

Popularni postovi

Prikazani su postovi s oznakom novac. Prikaži sve postove
Prikazani su postovi s oznakom novac. Prikaži sve postove

TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADAMA NOTARA

TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADAMA NOTARA  nije vam zanimljiva sve dok vam ne zatreba notar.Tek tada shvatite da imate problem i to novčani.Notari imaju posla i svakom uzmu mjeru po tarifi koja je već određena.
Neko je rekao da ćeš platiti 200 KM a kada dođeš tamo notar te obavijesti da je potreno izdvojiti 350 KM i to bez poreza,PDV-a te još nekih sitnih zahvata  po 20 ili 50 KM dodatnih. papira i to nije sve,poslije ti uzmu još 80 KM oni u gruntovnici ako je potreno da tamo ideš a bude potreno veoma često.

Evo kako idu opće odredbe:

"A. OPćI DIO
Predmet Tarife
član 1.
Ovom Tarifom o nagradama i naknadama notara (u
daljnjem tekstu: Tarifa) propisuje se način vrednovanja notarskog
posla i obračunavanje nagrade za rad notara i naknade troškova
notara u vezi s obavljenim radom. 
Prema ovoj Tarifi vrednuju se
poslovi propisani Zakonom o notarima. 


Notarska nagrada i naknade
član 2.
(1) Notaru pripada i notar je obavezan obračunati nagradu za
svoj rad i naknadu troškova u vezi s obavljenim radom u
visini i na način reguliran ovom Tarifom.
(2) U nagradi za notarski posao iz prethodnog stava ovog člana
vrednovani su pripremni poslovi, koji su povezani s
notarskim poslom (savjetovanja sa strankom i drugim
sudionicima u poslu, sastav,čitanje i obrazloženje notarske
isprave), kao i drugi poslovi i naknade u skladu sa ovom
Tarifom." I tako dalje a evo i ko je odredio tu tarifu:


"Na osnovu odredbi člana 127. stav 2. Zakona o notarima
("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a na prijedlog
Notarske komore Federacije Bosne i Hecegovine, Federalno
ministarstvo pravde utvrdilo je slijedeću
TARIFU ..."


Znači nije do notara oni su predložili ovi drugi usvojili i sada svi plaćamo.

Svaki posao koji se pokrene od oka se kaže potrebno je toliko i toliko novca i na kraju to bude duplo od zacrtanog.

Savjet:Prije svakog posla koji ste zamislili uraditi prvo popijte neku tabletu sa smiernje za svaki slučaj.Tags:notar,tarifa,posao,nagrada,porez,

Kredit za 5 minuta

Kredit možete završiti za 5 minuta bez žiranta.
Krediti do 60 hiljada KM  sa rokom otplate od 10 godina nudi Intesa Sanpaolo banka sa kamatnom stopom već od 6,79 %.
Na primjer sa fiksnom kakamot krddit od 50 hiljada KM na 10 godina rata je 603 KM ali kredit od 10 000 KM na 10 godina reta je 120,75 KM.Tako da se svako može prilagoditi svojim mjesečnim primanjima.
Zatim stambeni krediti su sa još manjom kamatnom stopom to jest već od 5,3o %.Pa je kredit od 50 000 KM na 20 godina rata 342,53 KMte 100.000 KM na 30 godina sa mjesečnom ratom je 570,93 KM.
Za one mlađe parove idealna prilika da dođu do stana,neki do dobro auta ljubimca ili do neke dobre parcele za gradnju kuće ili otvaranja neke trgovine to jei najboje jer novac se vraća i obrće tako da sami sebi možete poslije priuštiti bez kredita.Ulog stvara kapital.Više o tome nožete naći na stranici posaotrebam.blogspot.com.Uzmi kredit.


tags:kredit,novac,ulog,kuća,rata,banka.stambeni krediti,