You tube stranica kopirajte

https://www.youtube.com/c/PrirodaZdravljeza10

Popularni postovi

Prikazani su postovi s oznakom tabu tema. Prikaži sve postove
Prikazani su postovi s oznakom tabu tema. Prikaži sve postove

Šifre određenih bolesti koje se liječe i druge

 Veoma je bitno znati ako sumnjamo da imamo neki od ovih poremećaja da se javimo ljekaru radi liječenja i upute šta dalje....Ovaj dio je više vezan za seksualne poremećaje.O tome se ne priča i većina ovih šifri je tabu tema...

F63.8 Ostali poremećaji navika i nagona

F63.9 Poremećaj navika i nagona, nespecificiran

F64 Poremećaji uloge spola

F64.0 Transseksualizam

F64.1 Transvestizam

F64.2 Poremećaj uloge spola u djetinjstvu

F64.8 Ostali poremećaji uloge spola

F64.9 Poremećaji uloge spola, nespecificirani

F65 Poremećaj seksualne sklonosti

F65.0 Fetišizam

F65.1 Fetišistički transvestizam

F65.2 Egzibicionizam

Poovim tablicama možemo znati koje su šifre određene za određene seklsualne poremećaje

F65.3 Voajerstvo

F65.4 Pedofilija

F65.5 Sadomazohizam

F65.6 Višestruki poremećaji seksualne sklonosti

F65.8 Ostali poremećaji seksualne skolnosti

F65.9 Poremećaj seksualne sklonosti, nespecificiran

F66 Psihološki i poremećaji ponašanja povezani sa seksualnim razvojem i orijentacijom

F66.0 Poremećaj seksualnog sazrijevanja

F66.1 Egodistonička seksualna orijentacija

F66.2 Poremećaj seksualnih odnosa

F66.8 Ostali psihoseksualni poremećaji razvoja

F66.9 Poremećaji psihoseksualnog razvoja, nespecificirani

F68 Ostali poremećaji osobnosti i ponašanja odraslih

Na primjer Egodistonična seksualna orijentacija je egodistonični mentalni poremećaj koji se karakteriše seksualnom orijentacijom ili privlačnošću koja je u suprotnosti sa idealizovanom sopstvenom slikom...

Na stranici koja ovo opisuje  nastavlja ovako:Ne pominje se pol nego samo rod, a naglašava se da polna orijentacija sama po sebi ne treba da se smatra poremećajem. Drugim riječima, ako istopolna osoba ne želi promeniti svoju seksualnu orijentaciju, onda je zdrava; a ako је nezadovoljna njome i želi je promijeniti, onda je u skladu sa F66 bolesna.Za sada su, LGB aktivisti uspeli da istopolnost kao polnu orijentaciju skinu s liste duševnih bolesti (poremećaja) ali sve druge polne devijacije i dalje se tretiraju kao bolest.

Više na ovu temu:Wikipedia


Tags:seksualni poremećaji,šifre,