You tube stranica kopirajte

https://www.youtube.com/c/PrirodaZdravljeza10

Popularni postovi

Prikazani su postovi s oznakom notar. Prikaži sve postove
Prikazani su postovi s oznakom notar. Prikaži sve postove

TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADAMA NOTARA

TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADAMA NOTARA  nije vam zanimljiva sve dok vam ne zatreba notar.Tek tada shvatite da imate problem i to novčani.Notari imaju posla i svakom uzmu mjeru po tarifi koja je već određena.
Neko je rekao da ćeš platiti 200 KM a kada dođeš tamo notar te obavijesti da je potreno izdvojiti 350 KM i to bez poreza,PDV-a te još nekih sitnih zahvata  po 20 ili 50 KM dodatnih. papira i to nije sve,poslije ti uzmu još 80 KM oni u gruntovnici ako je potreno da tamo ideš a bude potreno veoma često.

Evo kako idu opće odredbe:

"A. OPćI DIO
Predmet Tarife
član 1.
Ovom Tarifom o nagradama i naknadama notara (u
daljnjem tekstu: Tarifa) propisuje se način vrednovanja notarskog
posla i obračunavanje nagrade za rad notara i naknade troškova
notara u vezi s obavljenim radom. 
Prema ovoj Tarifi vrednuju se
poslovi propisani Zakonom o notarima. 


Notarska nagrada i naknade
član 2.
(1) Notaru pripada i notar je obavezan obračunati nagradu za
svoj rad i naknadu troškova u vezi s obavljenim radom u
visini i na način reguliran ovom Tarifom.
(2) U nagradi za notarski posao iz prethodnog stava ovog člana
vrednovani su pripremni poslovi, koji su povezani s
notarskim poslom (savjetovanja sa strankom i drugim
sudionicima u poslu, sastav,čitanje i obrazloženje notarske
isprave), kao i drugi poslovi i naknade u skladu sa ovom
Tarifom." I tako dalje a evo i ko je odredio tu tarifu:


"Na osnovu odredbi člana 127. stav 2. Zakona o notarima
("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a na prijedlog
Notarske komore Federacije Bosne i Hecegovine, Federalno
ministarstvo pravde utvrdilo je slijedeću
TARIFU ..."


Znači nije do notara oni su predložili ovi drugi usvojili i sada svi plaćamo.

Svaki posao koji se pokrene od oka se kaže potrebno je toliko i toliko novca i na kraju to bude duplo od zacrtanog.

Savjet:Prije svakog posla koji ste zamislili uraditi prvo popijte neku tabletu sa smiernje za svaki slučaj.Tags:notar,tarifa,posao,nagrada,porez,