You tube stranica kopirajte

https://www.youtube.com/c/PrirodaZdravljeza10

Popularni postovi

Ko i kako određuje invalidnost

 Invalidnost ,pa ko određuje invalidnosti i kako?

Mnogo je pitanja po ovom osnovu jer mnogo je interesanata koji ispunjavaju uslove ili tako misle za dobivanje naknade i pomoći tuđe njege.

A evo šta kaže zakon:

Institut obavlja poslove medicinskog vještačenja (vještačenje kojim se ocjenjuje definitivno stanje organizma zbog ostvarivanja prava u skladu sa zakonom) iz oblasti:

 • penzijskog i invalidskog osiguranja
 • socijalne zaštite, dječije i invalidske zaštite
 • zaštite civilnih žrtava rata
 • boračko-invalidske zaštite
 • odbrane
 • poslove medicinskog vještačenja na zahtjev suda, drugih ustanova i organa
 • poslove medicinskog vještačenja na zahtjev fizičkih i pravnih osoba
 • druge poslove medicinskog vještačenja u skladu sa zakonom.
 • Ali institut ne donosi konačnu odluku već donosi ocjenu, nalaz i mišljenje na osnovu kojeg nadležni organ odlučuje o ostvarivanju prava u skladu s pravnim propisima iz svoje nadležnosti.
 • Zahtjev možete naći na internet stranici instituta ili u svakom centru za soc.rad a ovako izgleda zahtjev:

 • Ime (ime roditelja) i prezime stranke  

   

  Adresa stanovanja  

   

  Mjesto  

   

  INSTITUT ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA ODJELJENJE ZA PRVOSTEPENI POSTUPAK U  

  ZAHTJEV ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE

   

  1. PROCENTA (STUPNJA) TJELESNOG OŠTEĆENJA

  2. POTREBE ZA NJEGU I POMOĆ DRUGOG LICA

  3. POTREBE ORTOPEDSKOG DODATKA

   

  U SVRHU OSTVARIVANJA PRAVA PO ZAKONU O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE PORODICA S DJECOM)

   

  PREZIME (IME OCA) I IME STRANKE

   

  JMBG

   

  GODINA ROĐENJA I MJESTO

   

  LIČNA KARTA BROJ IZDATA OD

   

  ADRESA STANOVANJA

   

  MJESNA ZAJEDNICA

   

  Opisati detaljno mjesto stanovanja ukoliko je u pitanju kućna posjeta i sve promjene koje nastanu prije obilaska kućne posjete javiti na telefon Odjeljenja kojem je predat zahtjev

   

  KONTAKT TELEFON

   

  BRAČNI STATUS

   

  ZANIMANJE

   

  GODINE RADNOG STAŽA

   

  IME I PREZIME STARATELJA I KONTAKT TELEFON

   

  DA LI JE OSTVARENO PRAVO NA NOVČANU NAKNADU IZ TAČKI 1,2 ILI 3 ZAHTJEVA PO NEKOM DRUGOM OSNOVU, AKO JESTE, OBAVEZNO PRILOŽITI FOTOKOPIJU NALAZA ILI RJEŠENJA O PRAVU. DAVANJE NETAČNIH PODATAKA IDE NA VLASITU ŠTETU I PODLIJEŽE ODGOVORNOSTI

   

   

                    Okrenite-


  Uz zahtjev je neophodno priložiti slijedeću dokumentaciju:

   

  1. Originalan primjerak uplatnice za medicinsko vještačenje s naznačenim imenom osobe čije se medicinsko vještačenje vrši;

  2. Ličnu kartu (kopija);

  3. Prijavu o mjestu prebivališta  boravišta (kopija CIPS-ova);

  4. Kopije izvorne medicinske dokumentacije o nastanku bolesti, povrede ili ozljede, medicinsku dokumentaciju o sadašnjem zdravstvenom stanju (aktuelna medicinska dokumentacija) i svu medicinsku dokumentaciju sa kojom raspolažete;

  5. Kopiju rješenja o kategorizaciji za lica ometena u fizičkom i psihičkom razvoju (isti je potrebno priložiti samo ukoliko se radi o licu koje je kategorisano);


  UPLATA ZA PREGLED U KUĆNOJ POSJETI (naznačiti ime osobe čije se medicinsko vještačenje vrši):            a uplata je 154,44 KM.

   

  UPLATA ZA PREGLED NA INSTITUTU (naznačiti ime osobe čije se medicinsko vještačenje vrši): a uplata je 102,96 KM.(Na zahtjevu će biti prikazana popunjena uplatnica)

  Podnošenjem ovog zahtjeva daje se odobrenje za obradu u zahtjevu navedenih ličnih/osobnih podataka od strane Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, a u svrhu medicinskog vještačenja i odobrenje da podaci budu ispisani na Nalazu, ocjeni i mišljenju ili drugog akata koje sastavlja Institut u okviru medicinskog vještačenja, te da budu upisani u fizičkoj i elektronskoj arhivi Instituta.

                Dana . godine                                                                                Podnosilac zahtjeva

   

  Nakon predavanja zahtjeva ili slanja poštom na institut čeka se odgovor.

Tags:isntitut za vještačenje invalidonsti,postotak invalidnost,novćana pomoć,pravo na pomoć,vještačenje,
Nema komentara:

Objavi komentar