You tube stranica kopirajte

https://www.youtube.com/c/PrirodaZdravljeza10

Popularni postovi

Stepen invalidnosti kod oštećenih pršljenova

 Procjena invalidnosti pri oštećenim pršljenovima kičme i vrata:

Između ostalih invalidnosti piše i ovo:

STANJE NAKON PRIJELOMA KIČMENIH PRŠLJENOVA SA NEUROLOŠKIM ISPADIMA


a) Lakšeg stepena


40-50%

b) Srednjeg stepena


60-70%

c) Teškog stepena


80-90%

d) Sa potpunom oduzetošću donjih extremiteta


100%

145.


STANJA NAKON PRIJELOMA VRATNOG DIJELA KIČME SA NEUROLOŠKIM ISPADIMA

a) Lakši oblici


40-50%

b) Srednje teški oblici


60-70%

c) Teški oblici

80-90%

d) Najteži oblici

100%

146.

Druga oštećenja kičmenog stuba bez obzira na etiologiju cijeniti analogijom tačke za definitivne neurološke deficite uzimajući u obzir i funkcionalna ograničenja kičmenog stuba

ITD IMA JOŠ VEZANO ZA KIČMU KADA JE UROĐENO ITD.

Tags:kičma,oštećenja,invalidnost,stepen,

Nema komentara:

Objavi komentar